• Seychelles Fire and Rescue services

  Fire is an upstart, keep it in its place

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Raising awareness throughout the community

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Training is provided on the job

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Our modern fleet

 • Seychelles Fire and Rescue services

Seychelles Fire and Rescue Services Agency

Dife dan salte dan lavil

on .

Yer apremdidi lafimen ti’n ranpli dan Church road apre ki dife ti deklare dan salte obor en bin.

Dapre substation officer pour Servis Tenny Dife ek Sovtaz Joe Gabriel, rapor ti antre lo stasyon ver 1er30 pour dir ki ti annan dife OJ Mall.

Trwa kanmiyon avek en lekip apepre 12 zofisye ti ganny deplwaye sorti kot stasyon Santral e ti pran anviron 3 minit pour ariv lo lasenn.

«Ant batiman Maison Ste Claire ek OJ Mall i annan senk bin ki sitye deryer en baro ki personn napa akse avek eksepte propriyeter OJ Mall e dife ti pe pran dan salte ki ti’n ganny depoze akote sa bann bin,» i ti dir.

I ti dir ki zot in dekouver bann bout sigaret anler lo bor sa batiman kot dapre propriyeter OJ Mall bann dimoun i debout kot Maison Ste Claire e zot fimen e apre larg zot sigaret anba.

I ti dir ki kan zot ti ariv lo lasennn dimoun ti deza pe servi hose wheel pour sey tenny dife.

«Dife ti entans dan sa ta salte, si ti aswar i annan en gro posibilite ki ti pou’n pran dan sa de batiman me ti pran nou lekip 5 minit pour met dife anba kontrol e apepre 30 minit pour tenny li konpletman,» i ti dir.

Erezman napa personn ki’n ganny blese.

Newsroom

Seychelles simulates tsunami alert exercise

06-09-2018 News

Seychelles joined more than 20 countries in the Indian Ocean region in participating in a tsunami simulation exercise, referred to as the Exercise Indian Ocean Wave 2018 (IOWave18). The two-day tsunami exercise, which spanned from September 4-5, tested the capacities of the national warning system and local emergency responders in areas...

Read more

En bato lwazir i sibir domaz swivan en leksplozyon abor

10-08-2018 News

The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, en bato ekskirsyon ki baze Bel Ombre e ki ti lo mouyaz, ti sibir domaz parsyel apre en lensidan dife abor yer bomaten. Sa lensidan ti ariv ver 8er ler ki en travayer lo sa bato katamaran, Christian Pool, ti start masin e sete...

Read more

Fire-fightersput out blaze in the middle of the night

10-08-2018 News

After containing and putting the Seychelles Public Transport Corporation warehouse fire under control on Wednesday afternoon, fire-fighters monitoring the situation on sight had to fight and put out small blazes which reignited every now and then all throughout the night until early yesterday morning. Public relations officer for the Seychelles Fire...

Read more

Dife i detri parti en lakaz Pointe Conan

09-08-2018 News

En lakaz trwa lasanm Pointe Conan in detri parsyelman par dife yer bomaten. Ti ver 9:35 bomaten ki zofisye relasyon piblik pour Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i dir ki zot ti ganny alerte ki ti annan sa dife. I dir letan en lekip sorti kot sa lazans...

Read more

En gro dife i detri en stor kot depo SPTC anvil

09-08-2018 News

En gro dife ki ti pran yer ver 1er apremidi in detri en stor kot depo SPTC lo Lari Latanier dan ki plizyer materyo parey larou, pyes, papye e lezot ki sa lakonpanyen i servi i ganny stoke. Sa dife in ganny dekri konman parmi bann pli gro ziska prezan ki...

Read more

En dife brousay i ganny met anba kontrol atan

25-07-2018 News

SFRSA seychelles

En dife brousay dan leo North East Point ti ava’n kapab propaze e vin pli danzere yer apremidi si bann zofisye Servis Tenny Dife ek Sovtaz pa ti’n ariv atan pour met li anba kontrol. Zofisye relasyon piblik Servis Tenny Dife ek Sovtaz Msye Jones Madeleine in dir ki ti ver...

Read more
More updates from the SFRSA