• Seychelles Fire and Rescue services

  Fire is an upstart, keep it in its place

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Raising awareness throughout the community

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Training is provided on the job

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Our modern fleet

 • Seychelles Fire and Rescue services

Seychelles Fire and Rescue Services Agency

Dife i parsyelman bril en lakaz Perseverance 2

on .

Dife in detri twatir lasanm en lakaz yer dan vilaz Perseverance 2.

Sa lakaz i pour Msye Ronnie Etheve ki travay kot Hunt Deltel e lanket pe ganny fer pour determin lakoz sa dife.

Ti ver 7er ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti ganny alerte lo sa dife kot zot ti deplway trwa masin pour al konbat li.

Msye Etheve i dir i ti pe travay sa letan ler i ti ganny enformen ki ti annan en dife se li.

“Mon ti’n al travay kot Hunt Deltel dan bann 6.45 bomaten ler enn mon zanmi i pase i dir ki dife anler kot mwan in roz. Ler mon monte tou zafer dan lakaz antye in fini tire e met deor. Dan sa lasanm kot dife ti’n pran pa’n kapab sov nanryen. Mon’n perdi tou. I malere pour al rekonmanse,” Msye Etheve i dir.

Portparol Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, Jones Madeleine, i dir zot ti pran apepre 2erdtan pour tenny sa dife konpletman.

I ti fer remarke ki sa i 4enm ka dife ki zot in gannyen dan mwens ki 24 erdtan.

“Ler nou ti ariv kot sa ‘duplex’, lake dife anler ti ase entans. Nou premye latak sete mont anler e tenny dife kot sa lakaz ti pe brile. Ler nou’n fini fer sa nou’n mont dan sa lakaz atase avek akoz nou ti krwar i annan posibilite dife i propaz anler dan plafon,» Msye Madeleine ti dir.

Servis tenny dife ti bezwen konbat dife dan plafon pour anpese ki i bril sa lot lakaz obor.

Merkredi swar dife ti osi bril en lakaz Baie Lazare.

Newsroom

En bato lwazir i sibir domaz swivan en leksplozyon abor

10-08-2018 News

The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, en bato ekskirsyon ki baze Bel Ombre e ki ti lo mouyaz, ti sibir domaz parsyel apre en lensidan dife abor yer bomaten. Sa lensidan ti ariv ver 8er ler ki en travayer lo sa bato katamaran, Christian Pool, ti start masin e sete...

Read more

Dife i detri parti en lakaz Pointe Conan

09-08-2018 News

En lakaz trwa lasanm Pointe Conan in detri parsyelman par dife yer bomaten. Ti ver 9:35 bomaten ki zofisye relasyon piblik pour Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i dir ki zot ti ganny alerte ki ti annan sa dife. I dir letan en lekip sorti kot sa lazans...

Read more

En gro dife i detri en stor kot depo SPTC anvil

09-08-2018 News

En gro dife ki ti pran yer ver 1er apremidi in detri en stor kot depo SPTC lo Lari Latanier dan ki plizyer materyo parey larou, pyes, papye e lezot ki sa lakonpanyen i servi i ganny stoke. Sa dife in ganny dekri konman parmi bann pli gro ziska prezan ki...

Read more

En dife brousay i ganny met anba kontrol atan

25-07-2018 News

SFRSA seychelles

En dife brousay dan leo North East Point ti ava’n kapab propaze e vin pli danzere yer apremidi si bann zofisye Servis Tenny Dife ek Sovtaz pa ti’n ariv atan pour met li anba kontrol. Zofisye relasyon piblik Servis Tenny Dife ek Sovtaz Msye Jones Madeleine in dir ki ti ver...

Read more

My job is to risk my life to save others

18-05-2018 News

Earlier this month, Seychelles joined the rest of the world to celebrate International Labour Day and International Firefighters’ Day which were observed on May 1 and 4 respectively. With 22 years of service dedicated to firefighting, Jones Madeleine shares his journey as a firefighter and reminds us of the importance of...

Read more

Dife i detri en lakaz Reef Estate

12-05-2018 News

En dife in konpletman detri en lakaz an blok trwa lasan ver 11er bomaten yer. En zonm ek son manman aze 85-an ti pe reste dan sa lakaz e sa madam ti ankor dan lakaz letan sa dife ti pran me i ti reisi sove avek led ban lezot dimoun avan...

Read more
More updates from the SFRSA

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE