• Seychelles Fire and Rescue services

  Fire is an upstart, keep it in its place

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Raising awareness throughout the community

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Training is provided on the job

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Our modern fleet

 • Seychelles Fire and Rescue services

Seychelles Fire and Rescue Services Agency

Dife i detri 2 lakaz obor kanmarad Beau Vallon

on .

De (2) lakaz atase avek kanmarad dan distrik Beau Vallon e ki ti pe abrit plis ki 20 dimoun dan 7 lasanm antou ti konpletman detri par dife yer zis avan 10er bomaten.

Erezman menm si ti annan dimoun kot sa 2 lakaz personn pa’n ganny dimal me i annan ki’n bezwen ganny trete pour sok.

Vi ki sa 2 lakaz i zis par deryer stasyon petrol Beau Vallon, sa stasyon ti bezwen fermen tanporerman pandan ki bann azan Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti pe tenny sa dife konpletman.

 

Seychelles Fire and Rescue services

Zofisye relasyon piblik Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Msye Jones Madeleine i dir apre ki zot ti’n anrezistre sa lapel ki i annan sa dife anviron 9er50, ti pran zot mwens ki 10 minit pour ariv dan sa landrwa e ler zot ti arive sa 2 lakaz ti konpletman anflanm.

Apard enn de pti keksoz, konteni sa 2 lakaz in konpletman detri e zot striktir beton menm si i ankor debout in osi fini ganny afekte.

Msye Madeleine i dir dapre lenformasyon ki zot in ranmase ziska aprezan, dife in aparaman konmans dan en fàn ki apre in tonb lo en lili e deswit dife in propaze. Lanket pe kontinyen dan sa enn ka dife.

[Source: Seychelles Nation]

Newsroom

En bato lwazir i sibir domaz swivan en leksplozyon abor

10-08-2018 News

The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, en bato ekskirsyon ki baze Bel Ombre e ki ti lo mouyaz, ti sibir domaz parsyel apre en lensidan dife abor yer bomaten. Sa lensidan ti ariv ver 8er ler ki en travayer lo sa bato katamaran, Christian Pool, ti start masin e sete...

Read more

Dife i detri parti en lakaz Pointe Conan

09-08-2018 News

En lakaz trwa lasanm Pointe Conan in detri parsyelman par dife yer bomaten. Ti ver 9:35 bomaten ki zofisye relasyon piblik pour Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i dir ki zot ti ganny alerte ki ti annan sa dife. I dir letan en lekip sorti kot sa lazans...

Read more

En gro dife i detri en stor kot depo SPTC anvil

09-08-2018 News

En gro dife ki ti pran yer ver 1er apremidi in detri en stor kot depo SPTC lo Lari Latanier dan ki plizyer materyo parey larou, pyes, papye e lezot ki sa lakonpanyen i servi i ganny stoke. Sa dife in ganny dekri konman parmi bann pli gro ziska prezan ki...

Read more

En dife brousay i ganny met anba kontrol atan

25-07-2018 News

SFRSA seychelles

En dife brousay dan leo North East Point ti ava’n kapab propaze e vin pli danzere yer apremidi si bann zofisye Servis Tenny Dife ek Sovtaz pa ti’n ariv atan pour met li anba kontrol. Zofisye relasyon piblik Servis Tenny Dife ek Sovtaz Msye Jones Madeleine in dir ki ti ver...

Read more

My job is to risk my life to save others

18-05-2018 News

Earlier this month, Seychelles joined the rest of the world to celebrate International Labour Day and International Firefighters’ Day which were observed on May 1 and 4 respectively. With 22 years of service dedicated to firefighting, Jones Madeleine shares his journey as a firefighter and reminds us of the importance of...

Read more

Dife i detri en lakaz Reef Estate

12-05-2018 News

En dife in konpletman detri en lakaz an blok trwa lasan ver 11er bomaten yer. En zonm ek son manman aze 85-an ti pe reste dan sa lakaz e sa madam ti ankor dan lakaz letan sa dife ti pran me i ti reisi sove avek led ban lezot dimoun avan...

Read more
More updates from the SFRSA

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE