• Seychelles Fire and Rescue services

  Fire is an upstart, keep it in its place

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Raising awareness throughout the community

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Training is provided on the job

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Our modern fleet

 • Seychelles Fire and Rescue services

Seychelles Fire and Rescue Services Agency

De dife i ganny raporte sa semenn

on .

De lensidan dife ti ganny raporte sa semenn – enn dan distrik Pointe Larue e lot lo La Digue.

Dan sa lensidan Pointe Larue, dife ti detri en lakaz konpletman Merkredi swar.

Sa fanmiy ki ti reste dan sa lakaz trwa lasanm Nageon Estate pa’n ganny sans sov nanryen dan zot lakour.

Me erezman napa personn ki’n ganny blese pandan sa dife.

Dapre portparol Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i paret ki ti napa personn kot lakour kan dife ti pran vi ki ti en vwazen ki osi en zofisye servis tenny dife ek sovtaz ki ti raport sa dife ver 5:26 apremidi.

“Ti pran apepre 20 minit pour kanmiyon ariv lo lasenn e ler bann zofisye ti ariv laba lakaz ti’n konpletman brile. Mon bezwen fer remarke ki ti annan trafik dan semen vi ki ti annan en aksidan alor sa in fer nou ganny retar,” i ti dir.

Msye Madeleine ti dir ki lakoz sa dife pa ankor determinen pandan ki lanket i ankor pe ganny fer.

Dan sa lot lensidan pli boner sa semenn dife ti pran dan en stor lo La Digue.

“Erezman bann zofisye ti ariv atan e se zis premye letaz ki’n ganny andomaze e dezyenm letaz ti entak,” Msye Madeleine ti dir.

Msye Madeleine pe demann manm piblik pour pran plis prekosyon espesyalman la pandan ki letan festivite pe aprose.

Newsroom

Dife i parsyelman bril en lakaz Perseverance 2

16-03-2018 News

Dife in detri twatir lasanm en lakaz yer dan vilaz Perseverance 2. Sa lakaz i pour Msye Ronnie Etheve ki travay kot Hunt Deltel e lanket pe ganny fer pour determin lakoz sa dife. Ti ver 7er ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti ganny alerte lo sa dife kot zot...

Read more

Dife dan salte dan lavil

27-02-2018 News

Yer apremdidi lafimen ti’n ranpli dan Church road apre ki dife ti deklare dan salte obor en bin. Dapre substation officer pour Servis Tenny Dife ek Sovtaz Joe Gabriel, rapor ti antre lo stasyon ver 1er30 pour dir ki ti annan dife OJ Mall. Trwa kanmiyon avek en lekip apepre 12 zofisye ti ganny deplwaye sorti...

Read more

Premye dife lakaz i ganny rikorde pour sa lannen

25-01-2018 News

En lakaz an tol in konpletman detri par en dife yer dan semen Roche Bois, St Louis. Sa i trwazyenm ka dife pour 2018 me i premye ka dife dan lakaz. Premye ka ti en dife dan en loto e dezyenm dife lo en poto elektrik.

Read more

Fire statistics - 460 accidents recorded last year

11-01-2018 News

The Seychelles Fire and Rescue Services Agency (SFRSA) recorded a total of 460 accidents last year, compared to 376 in 2016. The accidents consisted of building domestic fire, vehicle fire, bush fire, boat fire, electrical installation, vehicle accident, among others. These are revealed in the agency’s annual report which has been released. SFRSA...

Read more

Alert dife kot Labank Komersyal Anse Aux Pins

03-01-2018 News

Servis tenny dife i reazir Trwa kanmiyon ti ganny deplwaye Dimans apremidi apre ki Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti resevwar rapor ki lafimen ti pe sorti kot Labank Komersyal Anse Aux Pins. Kan bann zofisye ti ariv lo lasenn zot ti vwar ki lafimen ti pe sorti dan en bwat air con andeor...

Read more

Pran prekosyon kont menas dife pandan preparasyon festivite …

21-12-2017 News

Pandan ki tou dimoun pe okipe avek bann preparasyon pour lafet Nwel ek Lannen i annan tandans pour negliz enpe bann mezir prekosyon kont dife e Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz pe demann dimoun pour a tou moman asire ki zot pe pran tou mezir kont dife. Msye Jones Madeleine...

Read more
More updates from the SFRSA

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE