• Seychelles Fire and Rescue services

  Fire is an upstart, keep it in its place

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Raising awareness throughout the community

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Training is provided on the job

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Our modern fleet

 • Seychelles Fire and Rescue services

Seychelles Fire and Rescue Services Agency

De dife i ganny raporte sa semenn

on .

De lensidan dife ti ganny raporte sa semenn – enn dan distrik Pointe Larue e lot lo La Digue.

Dan sa lensidan Pointe Larue, dife ti detri en lakaz konpletman Merkredi swar.

Sa fanmiy ki ti reste dan sa lakaz trwa lasanm Nageon Estate pa’n ganny sans sov nanryen dan zot lakour.

Me erezman napa personn ki’n ganny blese pandan sa dife.

Dapre portparol Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i paret ki ti napa personn kot lakour kan dife ti pran vi ki ti en vwazen ki osi en zofisye servis tenny dife ek sovtaz ki ti raport sa dife ver 5:26 apremidi.

“Ti pran apepre 20 minit pour kanmiyon ariv lo lasenn e ler bann zofisye ti ariv laba lakaz ti’n konpletman brile. Mon bezwen fer remarke ki ti annan trafik dan semen vi ki ti annan en aksidan alor sa in fer nou ganny retar,” i ti dir.

Msye Madeleine ti dir ki lakoz sa dife pa ankor determinen pandan ki lanket i ankor pe ganny fer.

Dan sa lot lensidan pli boner sa semenn dife ti pran dan en stor lo La Digue.

“Erezman bann zofisye ti ariv atan e se zis premye letaz ki’n ganny andomaze e dezyenm letaz ti entak,” Msye Madeleine ti dir.

Msye Madeleine pe demann manm piblik pour pran plis prekosyon espesyalman la pandan ki letan festivite pe aprose.

Newsroom

En bato lwazir i sibir domaz swivan en leksplozyon abor

10-08-2018 News

The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, en bato ekskirsyon ki baze Bel Ombre e ki ti lo mouyaz, ti sibir domaz parsyel apre en lensidan dife abor yer bomaten. Sa lensidan ti ariv ver 8er ler ki en travayer lo sa bato katamaran, Christian Pool, ti start masin e sete...

Read more

Dife i detri parti en lakaz Pointe Conan

09-08-2018 News

En lakaz trwa lasanm Pointe Conan in detri parsyelman par dife yer bomaten. Ti ver 9:35 bomaten ki zofisye relasyon piblik pour Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i dir ki zot ti ganny alerte ki ti annan sa dife. I dir letan en lekip sorti kot sa lazans...

Read more

En gro dife i detri en stor kot depo SPTC anvil

09-08-2018 News

En gro dife ki ti pran yer ver 1er apremidi in detri en stor kot depo SPTC lo Lari Latanier dan ki plizyer materyo parey larou, pyes, papye e lezot ki sa lakonpanyen i servi i ganny stoke. Sa dife in ganny dekri konman parmi bann pli gro ziska prezan ki...

Read more

En dife brousay i ganny met anba kontrol atan

25-07-2018 News

SFRSA seychelles

En dife brousay dan leo North East Point ti ava’n kapab propaze e vin pli danzere yer apremidi si bann zofisye Servis Tenny Dife ek Sovtaz pa ti’n ariv atan pour met li anba kontrol. Zofisye relasyon piblik Servis Tenny Dife ek Sovtaz Msye Jones Madeleine in dir ki ti ver...

Read more

My job is to risk my life to save others

18-05-2018 News

Earlier this month, Seychelles joined the rest of the world to celebrate International Labour Day and International Firefighters’ Day which were observed on May 1 and 4 respectively. With 22 years of service dedicated to firefighting, Jones Madeleine shares his journey as a firefighter and reminds us of the importance of...

Read more

Dife i detri en lakaz Reef Estate

12-05-2018 News

En dife in konpletman detri en lakaz an blok trwa lasan ver 11er bomaten yer. En zonm ek son manman aze 85-an ti pe reste dan sa lakaz e sa madam ti ankor dan lakaz letan sa dife ti pran me i ti reisi sove avek led ban lezot dimoun avan...

Read more
More updates from the SFRSA

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE