En bato lwazir i sibir domaz swivan en leksplozyon abor

The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, en bato ekskirsyon ki baze Bel Ombre e ki ti lo mouyaz, ti sibir domaz parsyel apre en lensidan dife abor yer bomaten.

Sa lensidan ti ariv ver 8er ler ki en travayer lo sa bato katamaran, Christian Pool, ti start masin e sete laki en tapaz ti rezonnen sorti dan fon sa bato e dife ti konman spran.

Swivan sa, Myse Pool i dir i ti sot dan delo pour li pa ganny brile. I pa’n ganny okenn dimal.

Msye Pool i dir i krwar ki sa dife in koze par lefe ki dan fon sa bato i annan tenk bennzin e kekfwa in annan en spark. Sa dife in bril fon sa bato, pet son fon e andomaz son sistenm elektrik.

Se bann lezot dimoun ki ti lo lezot bato ki ti lo mouyaz pre avek The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, e lezot ki ti dan zalantour ki ti vitman reakte pour teny sa dife avek seo delo e anpes li propaze vi ki i ti kapab andomaz sa bann lezot bato.

Myse Pool ti pe prepar bato pour trwa kliyan pour en ekskirsyon. Sa bato, ekipe avek de masin Yamaha 250 sevo, i annan kapasite pour pran 20 kliyan.

Lanzans Servis Tenny Dife ek Sovtaz (SFRSA) ti deplas de masin tenny dife me dapre port parol sa lazans, Msye Jones Madeleine, ler zot ti arive, dife ti’n fini tenyen e sa ti konfirmen par lezot temwen sirplas. 

Sa i fer dezyenm lensidan dife dan bato sa semenm apre ki Merkredi bomaten, en lot bato, ‘Zil Pasyon’ tikoule dan zanmerant La Digue apre ki i ti’n brile konpletman.

Dife i detri parti en lakaz Pointe Conan

En lakaz trwa lasanm Pointe Conan in detri parsyelman par dife yer bomaten. Ti ver 9:35 bomaten ki zofisye relasyon piblik pour Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz Jones Madeleine i dir ki zot ti ganny alerte ki ti annan sa dife.

I dir letan en lekip sorti kot sa lazans ti ariv dan sa landrwa anviron sis minit plitar, sa lakaz ti konpletman an flanm.

In azoute ki ti pran mwens ki senk minit pour met dife anba kontrol e anviron 1erdtan 20minit pour tenny li konpletman.

Antou, kat dimoun ti reste dan sa lakaz an blok e tol ki’n detri parsyelman.

Dapre lenvestigasyon preliminer, Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, sa dife in komans dan en lasanm. Lanket pe kontinyen pour determin son vre lakoz .

En gro dife i detri en stor kot depo SPTC anvil

En gro dife ki ti pran yer ver 1er apremidi in detri en stor kot depo SPTC lo Lari Latanier dan ki plizyer materyo parey larou, pyes, papye e lezot ki sa lakonpanyen i servi i ganny stoke.

Sa dife in ganny dekri konman parmi bann pli gro ziska prezan ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ek lezot lazans ek servis dirzans dan pei i fer fas avek .

I pa kler kwa ki’n koz sa dife ki ti propaz vitman dan sa stor vi kalite bann materyo ki ti stoke ladan e osi avek divan vannswet ki ti ase for pandan sa letan.

Tou bann lazans konsernen parey departman risk ek dezas, servis tenny dife kot erport enternasyonal Sesel, servis dirzans Lopital Sesel, lapolis, bann zofisye kot Seypec e lezot ti mobilize e deplwaye vitman pour vin lo teren e ede fer sa ki neseser pour evakye dimoun e protez bann batiman dan zalantour pour anpese ki sa dife i propaze.

Gro lafimen nwanr ti kouver en gran parti lavil pouse par divan ki ti anmenn li dan diferan direksyon de tanzantan e sa ti koz lenkonvenyans e fristrasyon pour bokou dimoun, fer ki zanfan serten lekol parey Bel Eau primer ti bezwen al se zot pli  boner e osi koz en gran blokaz trafik partou dan bann semen dan lavil e sa ti ale ziska tar apremidi.

Lapolis osi ti bezwen mobiliz bokou son bann zofisye pour desann anvil pour vin ede diriz trafik e averti bann drayver pour servi bann larout alternativ pour ede soulaz enpe konzesyon dan lavil e osi pour dekouraz dimoun pour groupe tro pre avek landrwa kot dife ti’n pran.

SFRSA seychelles

En dife brousay i ganny met anba kontrol atan

En dife brousay dan leo North East Point ti ava’n kapab propaze e vin pli danzere yer apremidi si bann zofisye Servis Tenny Dife ek Sovtaz pa ti’n ariv atan pour met li anba kontrol.

Zofisye relasyon piblik Servis Tenny Dife ek Sovtaz Msye Jones Madeleine in dir ki ti ver 12er10 ki stasyon ti rikord lapel konmkwa i annan en dife dan brousay dan leo North East Point.

My job is to risk my life to save others

Earlier this month, Seychelles joined the rest of the world to celebrate International Labour Day and International Firefighters’ Day which were observed on May 1 and 4 respectively.

With 22 years of service dedicated to firefighting, Jones Madeleine shares his journey as a firefighter and reminds us of the importance of these two international observances.

Dife i detri en lakaz Reef Estate

En dife in konpletman detri en lakaz an blok trwa lasan ver 11er bomaten yer.

En zonm ek son manman aze 85-an ti pe reste dan sa lakaz e sa madam ti ankor dan lakaz letan sa dife ti pran me i ti reisi sove avek led ban lezot dimoun avan ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz  ti arive.

Dan sa lakaz ti annan detrwa prodwi parey larou, ki’n sirman ede propaz sa dife.

Dapre portparol Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, Jones Madeleine, sete ver 11er12 bomaten ki stasyon tenny dife ti resevwar en kou-d-telefonn konmkwa ti anan en dife Reef Estate.

Msye Madeleine ti azoute ki deswit zot ti deplway trwa masin pour al konbat sa dife.

«Sa madanm aze 85-an ti ankor dan lakaz letan dife ti pe pran, erezman avek led bann lezot dimoun, personn pa’n ganny blese dan sa lensidan dife. Sa madanm ti ganny transporte lopital pour resevwar tretman pour sok,» Msye Madeleine ti dir.

Msye Madeleine pe lans lapel avek piblik pour pran plis prekosyon ek responsabilite avan zot kit zot lakaz dan bomaten.

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE