Dife i parsyelman bril en lakaz Perseverance 2

Dife in detri twatir lasanm en lakaz yer dan vilaz Perseverance 2.

Sa lakaz i pour Msye Ronnie Etheve ki travay kot Hunt Deltel e lanket pe ganny fer pour determin lakoz sa dife.

Ti ver 7er ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti ganny alerte lo sa dife kot zot ti deplway trwa masin pour al konbat li.

Msye Etheve i dir i ti pe travay sa letan ler i ti ganny enformen ki ti annan en dife se li.

Dife dan salte dan lavil

Yer apremdidi lafimen ti’n ranpli dan Church road apre ki dife ti deklare dan salte obor en bin.

Dapre substation officer pour Servis Tenny Dife ek Sovtaz Joe Gabriel, rapor ti antre lo stasyon ver 1er30 pour dir ki ti annan dife OJ Mall.

Trwa kanmiyon avek en lekip apepre 12 zofisye ti ganny deplwaye sorti kot stasyon Santral e ti pran anviron 3 minit pour ariv lo lasenn.

«Ant batiman Maison Ste Claire ek OJ Mall i annan senk bin ki sitye deryer en baro ki personn napa akse avek eksepte propriyeter OJ Mall e dife ti pe pran dan salte ki ti’n ganny depoze akote sa bann bin,» i ti dir.

Fire statistics - 460 accidents recorded last year

The Seychelles Fire and Rescue Services Agency (SFRSA) recorded a total of 460 accidents last year, compared to 376 in 2016.

The accidents consisted of building domestic fire, vehicle fire, bush fire, boat fire, electrical installation, vehicle accident, among others.

These are revealed in the agency’s annual report which has been released.

SFRSA spokesperson JonesMadeleine stated that such annual report allows them to better assess their abilities and improve on their weak points.

“Every year the SFRSA releases its annual report to educate the public on the number of accidents reported throughout the year. It also allows us to assess our abilities and motivate us to better serve the community,” he said.

In 2017 a total of 460 accidents were reported, causing two civilian deaths and R67,1741052.27 in property damage compared to 2016 which was R28,984,250.

  • 75 were building/domestic fire and R51,562,827. 27 in property damage, compared to 2016 which was 54 and R20,929,900 in property damage;
  • 19 were vehicle fires and R8,201,600 in property damage, compared to 2016 which was 16 and in property damage R2,789,500;
  • Two were ship fires and R100,600 in property damage, compared to 2016 which saw only one boat fire incident and R300,000 in property damage;
  • 19 were electrical installation and R30,900 in property damage, compared to 2016 which also saw 19 and R1,118,400 in property damage;
  • 36 were other fire accidents and R1,197,250 in property damage compared to 2016 which were 25 and R517,100 in property damage;
  • 40 were vehicle accidents and R2,954,775 in property damage, compared to 2016 which was 36 and R2,681,000 in property damage;
  • 124 were other emergency incidents and R395,850 in property damage, compared to 2016 which were 93 and R528,200 in property damage;
  • Seven were false alarms and R300 in property damage, compared to 2016 which was five and no damage to property damage;
  • 37 were other assistance and R548,900 in property damage, compared to 2016 which was 18 and R28,700 in property damage.

Based on the total of 75 fire incident calls in buildings or residential houses, only 26 were completely destroyed, where as the other calls were categorised as minor fire incidents.

Among the number of buildings that were completely destroyed by fire as at December 31, 2017, 19 were dwelling houses, one flat, two buildings, one warehouse, three shops, eight residential and 40 buildings (houses that were categorised under minor fire incidents).

Mr Madeleine added that soon another station will open at Anse Royale opposite the district administration office.

Alert dife kot Labank Komersyal Anse Aux Pins

Servis tenny dife i reazir

Trwa kanmiyon ti ganny deplwaye Dimans apremidi apre ki Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti resevwar rapor ki lafimen ti pe sorti kot Labank Komersyal Anse Aux Pins.

Kan bann zofisye ti ariv lo lasenn zot ti vwar ki lafimen ti pe sorti dan en bwat air con andeor labank.

Zot ti servi dry powder extinguisher pour tenny sa pti laflanm ki ti dan sa bwat.

En zofisye lapolis ki ti lo lasenn ti dir ki anviron midi edmi stasyon ti resevwar koud telefonn sorti kot en zabitan pour enform zot lo sa sitiasyon e la zot ti pran kontak avek santral.

Pran prekosyon kont menas dife pandan preparasyon festivite Nwel ek Lannen

Pandan ki tou dimoun pe okipe avek bann preparasyon pour lafet Nwel ek Lannen i annan tandans pour negliz enpe bann mezir prekosyon kont dife e Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz pe demann dimoun pour a tou moman asire ki zot pe pran tou mezir kont dife.

Msye Jones Madeleine in dir yer ki a sa moman i annan bokou leksitasyon e bokou lalimyer dekorasyon pe ganny aste e i annan tou kalite lalimyer anvant me dimoun i bezwen pran prekosyon ler zot konekte sa bann lalimyer.

“Esey evite konekte zot lo bann extension akoz lamorite sa bann lalimyer i annan de pin e i tant pour las lo extension e sa i kapab koz en dife,” Msye Madeleine i dir.

I osi demann dimoun pour evite kit sa bann lalimyer onn letan zot pa la e osi pour evite kit zot onn pour en katite letan e pour asire ki zanfan pa zwe avek oubyen may ladan.

“Nou tou nou ti ava kontan pas en bon lafet Nwel ek Lannen e personn pa ti ava kontan perdi tou son keksoz e trouv li dan lapenn pour sa bann lafet alor prekosyon i enportan,” Msye Madeleine in dir.

En lot keksoz ki Msye Madeleine in lans lapel ek dimoun pour veye se dan zot lakwizin ki pou tre okipe pandan sa bann letan.

“Bokou manze pou ganny kwi alors evite kit bann kastrol lo dife san sirveyans oubyen bwar pandan ki zot pe kwi manze pour evite tonb dormi pandan ki zot pe kwi manze,” Msye Madeleine in dir.

Antretan Msye Madeleine in dir ki Servis Tenny Dife ek Sovtaz in bouz enn son gro kanmiyon kot sant kominoter Beau Vallon pour fasilit deplwayman anvi konzesyon trafik anka i annan okenn lensidan dan sa rezyon.

Dapre Msye Madeleine depi Novanm ziska la in annan zis trwa ka dife konpare avek nef ka pandan menm peryod lannen pase.

In eksprim swe ki sa i reste parey. 

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE