Dife i detri en lakaz St Louis

Dife in konpletman detri en lakaz an tol dan semen Kato ki form parti distrik St Louis. Sa lensidan dife ti ariv yer apremidi.

Zofisye relasyon piblik kot Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, Msye Jones Madeleine, ti dir zournal Seychelles NATION ki zot ti ganny alerte lo sa lensidan dife ver 4er29 apremidi e zot ti deplway 3 masin dan landrwa kot dife ti’n pran.

Msye Madeleine i azoute ki zot ti ganny enpe difikilte pour konmans tenny dife akoz ti annan en difil elektrik PUC ki ti’n kase e ti pe fer spark.

Malgre ki dife in konpletman detri sa lakaz an tol, Msye Madeleine i dir ki son bann zofisye in reisi anpes dife propaz dan en lakwizin ek en lasanm ki trouve obor sa lakaz.

Dife i parsyelman detri en lofis dan Maison de Malavois

Servis litilite piblik (PUC) ti fer fas pandan wikenn avek en lensidan dife ek poto elektrik tonbe swivan en deboulir later. 
Lazans servis tenny dife ek sovtaz (SFRSA) ti bezwen entervenir Sanmdi bomaten pour tenny en dife dan en lofis lo premye letaz kot batiman administrativ PUC, Maison de Malavois ki sitie lo Laveni Bois de Rose. Sa dife ki dapre konpran ti’n konmans dan plafon, in parsyelman detri sa plafon enkli serten bann lekipman ki ti dan sa lofis.

Dife i konpletman detri en lakaz La Gogue

Lazans servis tenny dife ek sovtaz (SFRSA) in rikord son premye ka dife serye pour sa lannen. Sa ti en dife ki ti konpletman detri en lakaz de lasanm La Gogue yer bomaten.

Sa lakaz an tol ti pour Robin ek Philomen Joseph. Zot ti pe reste la ek zot de pti zanfan.

Ti ver 8er 45 ki Lazans servis tenny dife ek sovtaz ti ganny alerte par vwazen ki ti annan sa dife e dapre son portparol, Jones Madeleine, pa ti pran zot bokou letan pour ariv kot sa lakaz ki ti’n deza anflanm. Trwa masin tenny dife ti ganny deplwaye pour tenny sa dife.

Lentervansyon rapid SFRSA i eparny en lakaz kont dife

Lazans servis tenny dife ek sovtaz (SFRSA) ti bezwen entervenir yer apremidi pour tenny en dife okazyonnen par en kastrol lo en kouker dan en lakaz ki ti fermen Ile Perseverance.

Sa lensidan ti’n kapab vin grav si SFRSA pa t’in ariv atan.

Sete ver 3er edmi ki sa lazans ti ganny en kou-d-telefonn par vwazen pour lasistans e trwa masin tenny dife ti ganny deplwaye.

En zofisye tenny dife dan loperasyon ti dir ki ler zot ti ariv laba, ti annan loder brile ki ti pe sorti dan sa lakaz e vi ki lakaz ti fermen zot ti bezwen kas laport pour rantre. Zot ti reisi tenny dife dan sa kastrol ki ti’n brile konpletman.

Zofisye relasyon piblik kot SFRSA, Jones Madeleine, in lans en lapel ankor avek tou dimoun pour fer sir ki zot tenny tou lekipman -- karo, boulwar, kouker, eksetera. -- avan ki zot kit zot lakour.

Dife i parsyelman afekte restoran Chez Batista

Dife kot restoran tre renonmen dan distrik Takamaka, Chez Batista, i premye aksidan grav ki lazans servis tenny dife e sovtaz in rikorde pour sa lannen.

Sa lensidan ti ganny raporte avek sa lazans yer granmanten anviron 5er28.

Msye Jones Madeleine, portparol sa lazans, ti esplike ki zot ti deplway en masin tenny dife ek en pick-up sortikot zot stasyon Anse Boileau ensi ki de lezot sorti kot zot stasyon anvil.

«Ler nou zofisye ti arive, dife ti aflanm partou lo twatir sa restoran,» Msye Madeleine ti esplike.

Twatir sa batiman in parsyelman ganny fer avek fey lantanyen, bann fey sentetik ensi ki avek tol.

I ti azoute ki i pa ti pran bokou letan pour zot met sa dife anba kontrol e zofisye ti arive tenny dife konpletman ver 8er15 bomaten.

Dapre Msye Madeleine, twatir ek restoran in ganny parsyelman afekte me en lasanm ki pour zanfan sa propriyeter in ganny detrir konpletman.

«Nou pe konmans nou lenvestigasyon e nou pa konnen egzakteman ki manyer dife in komanse me selman i montre ki i annan posibilite ki dife in konmans anler e apre in desann anba. Selman sa pa ankor ganny konfirmen,» Msye Madeleine ti dir

Napa personn ki’n ganny blese dan sa lensidan.

En madanm i sov en lakaz kont dife

En madanm ti eparny en lakaz ganny detri par dife zis avan 5er yer apremidi apre ki i ti tenny en dife ki ti pe konmanse dan en lasanm dan sa lakaz Perseverance.

Dapre zofisye relasyon piblik servis tenny dife Msye Jones Madeleine, sa madanm ti’n santi loder lafimen e i ti mont dan lasanm pour al gete kot sa loder ti sorti.

I ti vwar dife pe konmanse dan en glob pour transpor lo en letazer dan sa lasanm e deswit i ti taye e al rod delo e anmennen dan en boutey e esey tenny sa dife.

Letan bann zofisye tenny dife ti arive dife ti’n fini tennyen e tou keksoz ti anba kontrol.

Msye Madeleine i dir i annan gran posibilite ki larder soley in fer sa glob pete e koz en spark akoz napa okenn lezot posibilite ki’n kapab fer en dife konmanse dan sa landrwa swivan zot lenspeksyon.

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE