• Seychelles Fire and Rescue services

  Fire is an upstart, keep it in its place

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Raising awareness throughout the community

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Training is provided on the job

 • Seychelles Fire and Rescue services

  Our modern fleet

 • Seychelles Fire and Rescue services

Seychelles Fire and Rescue Services Agency

En gro dife i detri en stor kot depo SPTC anvil

on .

En gro dife ki ti pran yer ver 1er apremidi in detri en stor kot depo SPTC lo Lari Latanier dan ki plizyer materyo parey larou, pyes, papye e lezot ki sa lakonpanyen i servi i ganny stoke.

Sa dife in ganny dekri konman parmi bann pli gro ziska prezan ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ek lezot lazans ek servis dirzans dan pei i fer fas avek .

I pa kler kwa ki’n koz sa dife ki ti propaz vitman dan sa stor vi kalite bann materyo ki ti stoke ladan e osi avek divan vannswet ki ti ase for pandan sa letan.

Tou bann lazans konsernen parey departman risk ek dezas, servis tenny dife kot erport enternasyonal Sesel, servis dirzans Lopital Sesel, lapolis, bann zofisye kot Seypec e lezot ti mobilize e deplwaye vitman pour vin lo teren e ede fer sa ki neseser pour evakye dimoun e protez bann batiman dan zalantour pour anpese ki sa dife i propaze.

Gro lafimen nwanr ti kouver en gran parti lavil pouse par divan ki ti anmenn li dan diferan direksyon de tanzantan e sa ti koz lenkonvenyans e fristrasyon pour bokou dimoun, fer ki zanfan serten lekol parey Bel Eau primer ti bezwen al se zot pli  boner e osi koz en gran blokaz trafik partou dan bann semen dan lavil e sa ti ale ziska tar apremidi.

Lapolis osi ti bezwen mobiliz bokou son bann zofisye pour desann anvil pour vin ede diriz trafik e averti bann drayver pour servi bann larout alternativ pour ede soulaz enpe konzesyon dan lavil e osi pour dekouraz dimoun pour groupe tro pre avek landrwa kot dife ti’n pran.

Servis dirzans Lopital Sesel ti’n osi mobilize e wit (8) ners e trwa (3) dokter ti lo standby. Dan bann 2er apremidi ti’n annan de (2) dimoun ki ti’n ganny tretman pour sok kot Casualty.

Ners ansarz kot Casualty Lopital Sesel, Msye John Dubel ti dir ki osito ki zot ti’n ganny enformen lo sa lensidan, zot ti mobilize e met zot pare pour okenn evantyalite. Zot ti osi deplway en lekip ki ti al lo teren e sa ti enkli ners, paramedics e en lanbilans.

Laba zot ti asiste bann zofisye tenny dife ki ti’n fatige e dehydrate.

Apre 4er30 yer apremidi sa dife ti’n ganny met anba kontrol me bann diferan lazans ti ankor lo teren pe sirvey sitiasyon pour asire ki dife pa repran.

Ti pandan sa letan ki Prezidan Danny Faure ti al lo teren pour donn son sipor ek lankourazman bann zofisye tenny dife e travayer lezot lazans e felisit zot pour zot bon travay pour kapab konbat sa dife e met li anba kontrol e osi pour vwar pour li menm dega ki sa dife in fer.

Direkter zeneral Departman Risk ek Dezas, Msye Paul Labaleine ti dir tar yer lo teren kot dife ti’n pran me ti’n fini ganny met anba control, ki i tre satisfe ki mannyer bann diferan lazans in korpere e met tou zot resours ansanm pour kapab azir vitman pour met sa sitiasyon anba kontrol.

«I’n annan bon korperasyon ki vedir tou nou bann preparasyon in marse e tou bann lazans in reponn  vit pour donn koudmen,» Msye Labaleine i dir.

 Lo son kote, portparol Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtak, Msye Jones Madeleine li osi in dir ki sa lensidan dife in montre lafors ek linite ki annan ant bann diferan lazans ek servis dan pei pour vin ansanm dan en ka dirzans.

Msye Madeleine i dir ki Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtak li tousle ti mobiliz 80 zofisye. Pour yer swar sa lazans in servi son bann zofisye ki lo shift pour sirvey sitiasyon pour asire ki sa dife pa repran vi ki Msye Madeleine i dir ki i ti dan fon.

Antretan, SPTC pa’n oule fer okenn komanter avek medya lo sa dife me en portparol sa korporasyon in dir ki son bann servis bis pa’n ganny enteronpe e pou kontinyen parey labitid.

Nou prezant zot serten portre ki nou fotografer ti tire yer pandan sa lensidan dife.

SFRSA seychellesSFRSA seychellesSFRSA seychellesSFRSA seychellesSFRSA seychellesSFRSA seychelles

 

 

 

 

Newsroom

En madanm i sov en lakaz kont dife

07-12-2018 News

En madanm ti eparny en lakaz ganny detri par dife zis avan 5er yer apremidi apre ki i ti tenny en dife ki ti pe konmanse dan en lasanm dan sa lakaz Perseverance. Dapre zofisye relasyon piblik servis tenny dife Msye Jones Madeleine, sa madanm ti’n santi loder lafimen e i...

Read more

Dife lo landfill Providence

29-11-2018 News

Bann ponpye ki travay avek Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz ti pe konbat en dife yer swar lo landfill Providence. Sa dife in pran pli presizeman kot bann vye feray i ganny depoze. Zournal Seychelles NATION pa’n reisi ganny plis detay akoz zofisye relasyon piblik kot Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, Msye Jones Madeleine...

Read more

Fire causes FoodPro to close down temporarily

04-10-2018 News

The Seychelles Fire and Rescue Services Agency (SFRSA) had to intervene to put out a fire that had broken out in the early morning of yesterday at the meat processing factory Food Pro at Union Vale. In a communiqué, the FoodPro management said the fire occurred only in the engine room...

Read more

Seychelles simulates tsunami alert exercise

06-09-2018 News

Seychelles joined more than 20 countries in the Indian Ocean region in participating in a tsunami simulation exercise, referred to as the Exercise Indian Ocean Wave 2018 (IOWave18). The two-day tsunami exercise, which spanned from September 4-5, tested the capacities of the national warning system and local emergency responders in areas...

Read more

En bato lwazir i sibir domaz swivan en leksplozyon abor

10-08-2018 News

The Real Sea Princess Ocean Girl Charter, en bato ekskirsyon ki baze Bel Ombre e ki ti lo mouyaz, ti sibir domaz parsyel apre en lensidan dife abor yer bomaten. Sa lensidan ti ariv ver 8er ler ki en travayer lo sa bato katamaran, Christian Pool, ti start masin e sete...

Read more

Firefighters put out blaze in the middle of the night

10-08-2018 News

After containing and putting the Seychelles Public Transport Corporation warehouse fire under control on Wednesday afternoon, fire-fighters monitoring the situation on sight had to fight and put out small blazes which reignited every now and then all throughout the night until early yesterday morning. Public relations officer for the Seychelles Fire...

Read more
More updates from the SFRSA

Contact Info

Seychelles Fire & Rescue Services Agency
New Port Road, New Port,
Victoria, Mahe
Seychelles

(248) 4 28 99 99
(248) 4 28 99 50

Join us Today


CLICK HERE